Jan Sipkes de Boer

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Sipke Martens de Boer

Geboren

Overleden

Moeder

Ankje Freerks Terpstra

Geboren

Overleden

24-05-1848

te

Idaarderadeel

Met

Iebeltje Johannes Kooistra

Geboren

12-10-1828

Overleden

17-04-1878

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen