Geeske Harmens Beute

Geslacht
Leeftijd

63

Geboren

10-04-1826

te

Rottevalle

Gedoopt

te

Overleden

13-01-1890

te

Ferwerderadeel

Begraven

18-01-1890

te

Ferwerd

Vader

Harmen Hendriks Beute

Geboren

07-02-1781

Overleden

27-01-1857

Moeder

Annigjen Jans Lemstra

Geboren

12-04-1793

Overleden

12-08-1875

03-05-1856

te

Ferwerderadeel

Met

Pieter Meinderts Tadema

Geboren

Overleden

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen