Wopkje Ritskes Bergsma

Geslacht
Leeftijd

92

Geboren

08-03-1885

te

Oudkerk

Gedoopt

te

Overleden

15-01-1978

te

Rinsumageest

Begraven

te

Rinsumageest

Vader

Ritske Wopkes Bergsma

Geboren

05-02-1850

Overleden

28-12-1888

Moeder

Jitske Hendriks van der Meer

Geboren

24-12-1853

Overleden

05-03-1945

28-04-1910

te

Tietjerksteradeel

Met

Foppe Dirks Kooistra

Geboren

13-12-1881

Overleden

12-10-1970

Kinderen

Dirk Foppes
Ritske Foppes

Notities

Home - Startpagina Aaltje van der Velde - Bronnen