JITSKE
VAN DER SCHAAF

De oudste voorvader die we hebben kunnen vinden,
is Heerke Gerbens van der Schaaf, oudvader van Jitske, geboren in 1746.
Aan moederskant gaat het geslacht zelfs terug tot haar stamovergrootvader Aris Pietersz.
Zijn zoon Pieter Dreyer trouwde op 22 januari 1606.
In de kwartierstaat van Jitske van der Schaaf kunt u dit zien.

Wilt u meer weten over de kinderen / kleinkinderen
van de in deze kwartierstaat vermelde personen
dan kunt u kijken op hun persoonskaart.
Alle personen staan ook in de personenlijst links op deze pagina
(eerst patroniemen, dan achternamen).
In verband met de privacy zijn de gegevens
van nog levende personen niet in deze lijst opgenomen.