Sibbeltje Eelkes Talsma

Geslacht
Leeftijd

41

Geboren

1829

te

Gedoopt

te

Overleden

15-01-1870

te

Ferwerd

Begraven

te

Vader

Eeltje Talsma

Geboren

Overleden

Moeder

Grietje Dijkstra

Geboren

Overleden

21-07-1859

te

Oostdongeradeel

Met

Jan Pieters Rijpstra

Geboren

10-12-1810

Overleden

19-02-1881

Kinderen

Grietje Jans

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen