Wijke Tjalles van der Schaaf

Geslacht
Leeftijd

39

Geboren

14-04-1852

te

Blija

Gedoopt

te

Overleden

20-01-1892

te

Holwerd

Begraven

te

Vader

Tjalle Gerbens van der Schaaf

Geboren

16-04-1824

Overleden

16-11-1878

Moeder

Grietje Hendriks Westra

Geboren

21-12-1829

Overleden

29-03-1856

15-11-1879

te

Westdongeradeel

Met

Jitze Zaturdag

Geboren

03-04-1836

Overleden

25-01-1911

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen