Elizabeth Karels Luttendorp

Geslacht
Leeftijd

36

Geboren

23-01-1789

te

Dokkum

Gedoopt

01-02-1789

te

Dokkum

Overleden

09-12-1825

te

Westdongeradeel

Begraven

te

Vader

Karel Hendriks Luitendorp

Gedoopt

24-02-1752

Overleden

Moeder

Ypkje Baukes

Geboren

Overleden

30-07-1813

te

Oostdongeradeel (mairie Metslawier)

Met

Ritske Arjens Dreyer (Dijkstra)

Geboren

05-06-1786

Overleden

06-09-1859

Kinderen

Wypkje Ritskes
Karel Ritskes
Ypkje Ritskes
Arjen Ritskes

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen