Antje Willems van Ek

Geslacht
Leeftijd

73

Geboren

10-06-1803

te

Birdaard

Gedoopt

03-07-1803

te

Birdaard

Overleden

06-11-1876

te

Hallum

Begraven

te

Vader

Willem Kornelis van Ek

Geboren

02-11-1775

Overleden

18-02-1851

Moeder

Sjoukje Pieters (Pytters) de Vries

Geboren

24-09-1780

Overleden

28-01-1864

21-10-1830

te

Ferwerderadeel

Met

Ulbe Annes Noordenbos

Geboren

1788

Overleden

17-06-1851

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen