Sjouke Pieters Dreyer

Geslacht
Leeftijd

Geboren

12-09-1873

te

Blija

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Pieter Jacobs Dreyer

Geboren

15-03-1844

Overleden

04-07-1889

Moeder

Aaltje Sjoukes de Graaf

Geboren

Overleden

22-05-1897

te

Ferwerderadeel

Met

Antje Sjoerds Dijkstra

Geboren

12-07-1873

Overleden

Kinderen

Aaltje Sjoukes
Sjoerd Sjoukes
Pieter Sjoukes

Notities

Sjouke is met zijn vrouw en zeven kinderen (4 jongens en 3 meisjes) in 1912 geemigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika (site Erfskipterpdoarpen; zie bronnenlijst)
Op 5 sept. 1911 werd er boelgoed gehouden aan de zeedijk onder Blija waar hij gardenier was.

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen