Geertje Sybrens

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden

te

Met

Johannes Pieters Spiering

Geboren

Overleden

Kinderen

Sybren Johannes

Notities

Home - Startpagina Jitske van der Schaaf - Bronnen