Beernt Gerrits Toonstra

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden
Relatie te
Met
Geboren
Overleden
Kinderen

Tjipke Berends

Notities

Naamsaanneming
Dantumawoude, deel 1 folio 109
Toonstra, Been Gerrits, Akkerwoude
Kinderen:
Jetske 45, Veenwouden, Tjipke 42, Oostermeer, Janke 39, Murmerwoude, Aafke 37, Veenwouden, Gertje 34, Giekerk, Gerryt 31

Home - Startpagina Lippe van der Laan - Bronnen