Kornelis Uilkes Dijkstra

Geslacht
Leeftijd

80

Geboren

22-03-1830

te

Oostdongeradeel

Gedoopt

te

Overleden

24-03-1910

te

Hogebeintum

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden

09-04-1857

te

Oostdongeradeel

Met

IJbeltje Arjens Tamsma

Geboren

27-01-1834

Overleden

01-09-1898

Kinderen

Uilke Kornelisz
Wytske
Arjen
Douwe
Klaas
Barber
Folkert
Folkert

Notities

Home - Startpagina Lippe van der Laan - Bronnen