Tyttje Meints van Dijk

Geslacht
Leeftijd

100

Geboren

18-09-1838

te

Bergum

Gedoopt

te

Overleden

31-03-1939

te

Bergum

Begraven

te

Vader

Meint Douwes van Dijk

Geboren

18-09-1793

Overleden

13-07-1849

Moeder

Eelkjen van der Meulen

Geboren

12-11-1806

Overleden

05-05-1840

16-05-1863

te

Tietjerksteradeel

Met

Roel Gerkes Zandberg

Geboren

14-12-1833

Overleden

03-02-1910

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Lippe van der Laan - Bronnen