Au(w)t (Ouwt) Fockes

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

26-02-1688

te

Munnekezijl

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Focke Fransen

Geboren

Overleden

±1690

Moeder

Dieuwke Auts

Geboren

Overleden

te

Met

Grietje Mennes

Gedoopt

26-02-1692

Overleden

Kinderen

Dieuwke Auts
Foske Aut(e)s
Fokke Auts
Menne Auts
Stijntie Auts
Grytie Auts
Grytie Auts
Haaske Auts
Janke Auts
Hendrik Auts

Notities

1717 Den 12 Sept.
Het 3de Avontm: gehouden den 12 Sept: na gedane huijsbezoekinge waar in de voorgen: personen van bij sonder beschuldigt wierden, maar deselve tot nog toe hardneckig ontkent hebben.
te dier tijd zijn tot ledematen aangenomen
Aute Fockes en
Grietie Mennes Echtl:

Home - Startpagina Lippe van der Laan - Bronnen