Anne Arends (Aans)

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden

te

Met

Grietje Gerkes

Geboren

Overleden

Kinderen

Arend Annes
Arend Annes
Gerke Annes
Aafke Annes
Hendrik Annes
Aaltje Annes
Martsen Annes

Notities

Gegevens over het nageslacht van Anne Arends staan in het boek ’Families uit Rottevalle en Oudega (Sm)’ door Klaas J. Bekkema (zie bronnen)

Home - Startpagina Lippe van der Laan - Bronnen