Teewes Uiltjes (Uilkes) Tamminga

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

20-12-1744

te

Birdaard

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Uiltje Jans

Geboren

Overleden

Moeder

Sijke (Seike) Teevis

Geboren

Overleden

te

Met

Saakje Dirks

Geboren

27-12-1750

Overleden

04-03-1825

Kinderen

Durk (Dirk) Tevis
Seike (Sijke) Tevis
Frans Teves
Jan Teewes

Notities

Dantumadeel, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Birdaard, Janum, Doop Herv. gem. 1646-1812
DTB: 162
Dopeling: Uiltie
Geboren op 9 mei 1784 in Birdaard
Gedoopt op 13 juni 1784
Kind van Tewes Uilties en Saakje Durks

Opm.: 3e procl 10 mei 1778 Rinsumageest

Home - Startpagina Tjeerd de Jong - Bronnen