Jan Sybes Palma

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Geboren
Overleden
Moeder

Geboren
Overleden

te

Met

Doetje Willems Beintema (Beintum)

Geboren

Overleden

Kinderen

Gerri(j)tje Jans
Jan Jans
Gerlof Jans
Wijntje Jans
Willem Jans

te

Met

Ymkje (Imkje) Gerrijts

Geboren

Overleden

Kinderen

Sijbe (Sybe) Jans
Rinske Jans
Jisseltje (Jesseltje) Jans
Gerri(j)ttje Jans

Notities

Polma, Jan Sybes, Ferwerd
k. Sybe 15, Rinske 13, Jesseltje 12, Gerrittje 10, Gerrittje 5, Jan 3, Gerlof 1
Mairie Ferwerd, fol. 29v

In geb. akten kinderen heet hij ook Bolma of Bolman.

Home - Startpagina Tjeerd de Jong - Bronnen