Tjeerd Dirks Mellema

Geslacht
Leeftijd

92

Geboren

08-05-1891

te

Reitsum

Gedoopt

te

Overleden

23-01-1984

te

Birdaard

Begraven

te

Birdaard

Vader

Dirk Tjeerds Mellema

Geboren

20-04-1864

Overleden

03-03-1948

Moeder

Elisabeth Wybrens Vierzen

Geboren

21-02-1869

Overleden

17-08-1911

te

Dantumadeel

Met

Ytje Wassenaar

Geboren

23-08-1890

Overleden

28-06-1962

Kinderen

Durk

Notities

Home - Startpagina Tjeerd de Jong - Bronnen