Atje Goffes Haga

Geslacht
Leeftijd

61

Geboren

05-11-1872

te

Blija

Gedoopt

te

Overleden

19-01-1934

te

Westdongeradeel

Begraven

te

Brantgum

Vader

Goffe Jitses Haga

Geboren

Begraven

20-04-1841

Moeder

Antje Gerbens Veltmans

Geboren

Begraven

03-09-1844

18-05-1895

te

Ferwerderadeel

Met

Andries Tjeerds Mellema

Geboren

11-11-1872

Overleden

15-10-1939

Kinderen

Antje Andries
Dirk Andriesz

Notities

Home - Startpagina Tjeerd de Jong - Bronnen