Tytje Sytzes Boes

Geslacht
Leeftijd

69

Geboren

22-11-1795

te

Ferwerd

Gedoopt

13-12-1795

te

Ferwerd

Overleden

28-07-1865

te

Westdongeradeel

Begraven

te

Vader

Sytse Eeltjes Boes

Gedoopt

30-10-1768

Overleden

16-09-1847

Moeder

Akke Ruurds Rijpma

Geboren

±1765

Overleden

28-04-1827

15-05-1830

te

Ferwerderadeel

Met

Sjoerd Sybes Posthumus

Geboren

±1799

Overleden

03-01-1859

Kinderen

Notities

Home - Startpagina Tjeerd de Jong - Bronnen