Grietie Eeltjes Boes

Geslacht
Leeftijd

Geboren

te

Gedoopt

25-12-1757

te

Ferwerd

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Eeltje Gerryts

Geboren

Overleden

Moeder

IJtske Eintes

Geboren

Overleden

te

Met

Hidde Johannes Folkertsma

Geboren

Overleden

Kinderen

Ytske Hiddes
Wypkje Hiddes

Notities

Home - Startpagina Tjeerd de Jong - Bronnen