Repke Vlieg

Geslacht
Leeftijd

73

Geboren

17-06-1843

te

Kollumerland

Gedoopt

te

Overleden

15-02-1917

te

Kollumerland

Begraven

te

Vader

Klaas Pieters Vlieg

Geboren

19-09-1803

Overleden

31-01-1879

Moeder

Douwina Repkes Popma

Geboren

Overleden

Relatie te
Met
Geboren
Overleden
Kinderen

Notities

Tresoar Friesland:
Notaričle archieven:
1901 Kollum, notaris D. ter Haar
Inv. nr. 070080 repertoire nr. 584 d.d. 2 december 1901
Testament
- Repke Klazes Vlieg te Burum

1902 Kollum, notaris D. ter Haar
Inv. nr. 070081 repertoire nr. 809 d.d. 18 december 1902
Inventaris
- Repke Vlieg te Burum als comparant
- Klaas Vlieg te Burum als comparant
- Meindert Vlieg te Burum als comparant
- Sjouke Vlieg te Burum als comparant
- Hassel Vlieg te Burum als comparant
- Hielkje Vlieg te Burum als comparant
- Pieter van Manen te Kollum als comparant
- Klaas Zuidema te Munnekezijl als comparant

1903 Kollum, notaris D. ter Haar
Inv. nr. 070082 repertoire nr. 964 d.d. 1 juli 1903
Boedelscheiding
- Repke Vlieg te Burum
- Jan Wierstra te Kollum
- Klaas Zuidersma te Munnekezijl

1905 Kollum, notaris F. Wassenbergh
Inv. nr. 070087 repertoire nr. 12 d.d. 12 oktober 1905
Testament
- Repke Klazes Vlieg te Burum

1915 Buitenpost, notaris H.Th. Sickler
Inv. nr. 024113 repertoirenrs. 39 en 47 d.d. 4 maart 1915
Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de koop van een burgerhuizinge en een stuk weiland,
koopsom fl. 2435
- Sjouke Vlieg te Burum als koper
- Klaas Vlieg te Burum als koper
- Repke Vlieg te Burum als koper

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen