Johannes Vlieg

Geslacht
Leeftijd

82

Geboren

06-02-1866

te

Warfstermolen

Gedoopt

te

Overleden

28-03-1948

te

Groningen / Warfstermolen

Begraven

te

Vader

Tjebbe Douwes Vlieg

Geboren

30-03-1833

Overleden

01-11-1904

Moeder

Ykje Johannes Hartzema

Geboren

20-03-1833

Overleden

19-09-1909

05-05-1894

te

Kollumerland

Met

Tjitske Sikkema

Geboren

30-08-1871

Overleden

14-03-1923

Kinderen

Notities

Tresoar Friesland:
NotariŽle archieven:
1902 Buitenpost, notaris H.Th. Sickler
Inv. nr. 024098 repertoirenrs. 175 en 5 d.d. 22 december 1902
Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de koop van enige percelen weid-, bouw- en
hooiland; een arbeidershuis, percelen 2 en 8 ingehouden,
koopsom fl. 266
- Johannes Vlieg te Westergeest als koper

1904 Kollum, notaris D. ter Haar
Inv. nr. 070083 repertoire nr. 1374 d.d. 8 december 1904
Inventaris
- Ykje Hartzema te Warfstermolen als comparant
- Frans Vlieg te Warfstermolen als comparant
- Syke Vlieg te Warfstermolen als comparant
- Douwe Vlieg te Augustinusga als comparant
- Johannes Vlieg te Kollumerzwaag als comparant
- Piet Vlieg te Ferwerd als comparant

1904 Kollum, notaris D. ter Haar
Inv. nr. 070083 repertoire nr. 1247 d.d. 16 mei 1904
Borgtocht
- Sytze Oostenbrug te Munnekezijl als comparant
- Heine de Vries te Burum als comparant
- Johannes Vlieg te Zwagerveen als comparant

1905 Kollum, notaris F. Wassenbergh
Inv. nr. 070087 repertoire nr. 63 d.d. 16 december 1905
Verkoping
Betreft de verkoop van een huis,een bakkerij en bouwland te
Westergeest, koopsom fl. 2200
- Johannes Vlieg te Westergeest als verkoper
- Maarten Johannes Krook te Garijp als koper

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen