Jan Vlieg

Geslacht
Leeftijd

Geboren

03-03-1897

te

Kollumerland

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Pieter Vlieg

Geboren

29-05-1865

Overleden

14-08-1922

Moeder

Antje Tuinstra

Geboren

02-08-1869

Overleden

20-03-1930

11-05-1922

te

Achtkarspelen

Met

Trijntje Benedictus

Geboren

19-12-1900

Overleden

Kinderen

Notities

Tresoar Friesland:
NotariŽle archieven:
1924 Buitenpost, notaris H. Crebas
Inv. nr. 024129 repertoirenrs. 1974 en 1987 d.d. 31 januari
1924
Provisionele en finale toewijzing
- Sytze Durks Adema te Lutjewoude als verkoper; en andere
medeerfgenamen; verkoop te Kollum
- Korneliske Westra, in leven weduwe van Feike Willems
Kloppenburg als erflater
- Tjibbe van Beets te Burum als koper
- Jan Pieters Vlieg te Burum als koper
- Ate Ritskes Vries te Kooten als koper
- Inne Cath te Leeuwarden als koper
- Jacobje Sikkema te Leeuwarden, weduwe van Kornelis
Velding als koper

Home - Startpagina Frans Vlieg - Bronnen