Sjoerd Jans Kingma

Geslacht
Leeftijd

Geboren

±1825

te

Baard (Baarderadeel)

Gedoopt

te

Overleden

te

Begraven

te

Vader

Jan Pals Kingma

Geboren

Overleden

Moeder

Ynke Sjoerds Meinsma

Geboren

Overleden

15-05-1852

te

Tietjerksteradeel

Met

Pietje Bosgraaf

Geboren

31-03-1831

Overleden

27-03-1923

Kinderen

Ynke
Antje
Trijntje
Halbe
Jan
Freerkje
Halbe

Notities

http://oudnieuwsuithetnoorden.web-log.nl/:
Sjoerd KIngma, uit Heeg, man (57) die zich er op toe legde om notarissen op te lichten voor het gerechtshof te Leeuwarden, 24 oktober 1882, Leeuwarder Courant (Bron:GENLIAS), Sjoerd Kingma, geb. 24 oktober 1824 te gem. Baarderadeel, zoon van Jan Pals Kingma en Ynke Sjoerd Meinsma. Getrouwd in 1852 te gem. Tietjerksteradeel met Pietje Bosgraaf, geboren in 1831 te Oudwoude, dochter van Halbe Freerks Bosgraaf en Antje Johannes van der Schaaf.

Home - Startpagina Iebeltje Bosgraaf Bronnen